Bruid van het Lam

‘De bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar!’  Openbaring 19:8

Johannes ziet wat er in de hemel gaat gebeuren. Hij hoort geluiden. Stemmen roepen: ‘De bruiloft van het Lam is gekomen. Zijn bruid staat klaar!’ De Bruidegom heeft haar namelijk opgehaald, weggevoerd, zoals Paulus schrijft.

Het Lam? Dat is Jezus. Toonbeeld van zachtmoedigheid en liefde.

En de bruid? Dat zijn wie Hem liefhebben. Uit heden en verleden. 

Bruid van het Lam zijn, staat voor één zijn met Jezus. Voor mannen kan dat beeld vervreemdend werken. Het gaat erom dat de Bruidegom Zijn leven gaf om mannen en vrouwen, beelddragers van God, vrij te kopen uit deze wereld die voorbij gaat. 

We zullen witte kleding dragen. Dat staat voor vergeving en verlossing van alles wat donker is in je leven. Iemand zei het zo: ‘Jezus maakt van een beerput een akker voor God.’

Je mag dankbaar leren leven! Kruis en opstanding uitleven als mens 2.0! Wie je bent in Christus.

Zó bereid je je voor op dat feest van het Lam. Door liefdevol en rein te leven, als Jezus.

Wat wij als gelovigen met elkaar delen is dat we op weg zijn naar hetzelfde feest.

We zijn van dezelfde Heer.      

Foto’s Unsplash