Boeken

‘THE BIBLE AND HOMOSEXUAL PRACTICE, texts and hermeneutics’, Robert A.  J. Gagnon

‘Gagnon biedt de meest grondige analyse van de Bijbelse teksten met betrekking tot het onderwerp homoseksualiteit tot nu toe,’ lees je op de achterflap, vrij vertaald vanuit het Engels. ‘Zijn sterke en duidelijk gearticuleerde argumentering stelt vast dat de Bijbel een unaniem getuigenis bevat dat geslachtsgemeenschap tussen mensen van ...

‘Unwanted, how sexual brokenness reveals our way to healing’, geschreven door Jay Stringer. Vrij vertaald: ‘Ongewenst: hoe seksuele gebrokenheid ons de weg wijst naar genezing.’

‘Het beste boek over gebroken seksualiteit dat ik ooit heb gelezen, ’ aldus Dan B. Allender, PhD

Veel mensen voelen zich beschaamd en hopeloos na jaren van seksuele gebrokenheid en verslaving. Schuldgevoelens en het stigma rond worstelingen op seksueel gebied kunnen je verlammen en je ervan weerhouden hulp te zoeken ...

HUNKEREN NAAR LIEFDE

Zo zou je de titel van het boek ‘Craving for love’ van Briar Whitehead kunnen vertalen. Hieronder vind je een vrije vertaling en samenvatting van het voorwoord door Frank Worthen. Onder de link  In herinnering Frank Worthen – Onderweg.nu  vind je zijn getuigenis. Als hij 13 is, vertelt zijn ...

Kanttekeningen bij ‘Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt, handreiking voor gelovige transgenders en werkers in de kerk,’ van Zorgdrager, Molenaar, Elhorst en Buijs (red.), 2019.

– door Jan Minderhoud Laat ik het maar direct zeggen: dit is een bijzonder boek, want het is de eerste handreiking voor gelovige transgenders en zij die daarmee te maken hebben. En dat was nodig, want wat een eenzaamheid gaat er schuil achter al die transgenderverhalen... Het is ook ...

Jubileumuitgave ‘Er moet LICHT komen!’ Getuigenissen over homoseksualiteit en Jezus volgen

Op 17 september jl werd onze jubileumuitgave gepresenteerd. Veertig jaar Stichting Onze Weg, sinds 2013 onder de naam Onderweg.nu. Op 25 maart 1982 ondertekenden Johan van de Sluis en anderen de statuten van de Stichting. De sleuteltekst voor hun bediening was 2 Kor 5:17 ‘Zo is dan wie in ...

GAY & SAD

‘Als je iets zwart op wit hebt, dan kan je het nog eens rustig nalezen’, zei iemand naar aanleiding van onze podcast GAY & SAD van 8 april 2021. Op verzoek plaatsen we hierbij de geschreven tekst, met onderaan de link naar de podcast. Het woordje ‘gay’ is algemeen ...

WAT SEKS MET JE DOET

Seks is fascinerend, spannend, prachtig en belangrijk. Dit boek is geschreven om je te laten zien hoe mooi God het bedoeld heeft en wat 'het' met je doet. Seks is niet neutraal. Als je het hebt, doet het wat met je. Daarom is seks ook heilig. Je hebt het ...

HET ONGEZIENE VROUWELIJKE

In ‘Het ongeziene vrouwelijke in het hart van God’ deelt Denise Jordan een profetisch perspectief dat lang geleden in de kerkgeschiedenis is kwijtgeraakt. Op een heldere en gepassioneerde wijze presenteert ze de meer complete waarheid dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is en dat ieder mens volledig naar zijn ...

‘Er moet Licht komen!’

Die titel hebben we gekozen voor het boekje dat we uitbrengen ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Stichting Onze Weg/Onderweg.nu. Je zult er geen opiniestukken in vinden, zoals je kunt lezen op de achterflap. We hebben gekozen voor getuigenissen die onderstrepen dat God trouw is en doorgaat. 'Ik ...

Seksualiteit

Onderstaande tekst is een gedeelte uit ‘ ’s Winters naar het strand’ van Krijn de Jong in MACHO MANLIEF, een Cahier van het Christelijk Studiecentrum Amsterdam uit 1996. De betekenis ervan blijft actueel! In 1924 schreef Prof. K. Schilder een serie artikelen in De Reformatie onder de titel ‘Eros ...

Van Gay Pride Amsterdam naar Jezus: korte promo video ‘KEERPUNT, van gaysportman tot echtgenoot en vader’

Wedstrijdzwemmen was van jongs af aan Richards sport. Als tiener ontdekte hij zijn homoseksuele gevoelens. Zijn omgeving had er geen moeite mee. De gay-scene werd zijn leven en de Gay Games in New York in ’94 waren een hoogtepunt voor hem. Hij was vastbesloten er in ’98 in Amsterdam weer ...

Leven als vrienden, een hoge vorm van liefde

Vriendschap is voor ieder mens belangrijk, misschien wel belangrijker dan we denken. Het is een vorm van liefde die iedereen nodig heeft. Toch denken we er weinig bewust over na. Oppervlakkige contacten hebben we genoeg, ook als christenen, maar bewust investeren in het ontwikkelen en onderhouden van vriendschappen gebeurt ...

VROUWEN EN MANNEN IN DE GEMEENTE ZIJN GELIJK Recensie ‘Vrouwen in de gemeente van Christus’

Het thema man-vrouw-verhoudingen in de gemeente van Christus speelt een belangrijke rol bij identiteitsvragen van vrouwen. Met het oog daarop nemen we deze recensie van bovengenoemd boek op. Mannen, maar ook vrouwen die Christus willen dienen, moeten dat doen zoals Hij dat wil. Niet uit eigendunk, noch voor zelfontplooiing, ...

Vrouwen in de gemeente van Christus, een exegetische theologie

In veel gemeenten en kerkgenootschappen mogen vrouwen niet preken, geen sacramenten bedienen, geen ambt bekleden, geen leiding geven.
George en Dora Winston laten zien dat deze traditie is ontstaan na de tijd van het Nieuwe Testament. Dat zij gebaseerd is op de onbijbelse gedachte dat ‘de man’ geschapen is om ...

Homo in de biblebelt

Homo’s en de biblebelt. Een combinatie die ongemakkelijk aanvoelt. Worden homo’s in de zware kerken niet onderdrukt en in de kast gehouden? Kunnen homo’s daar wel zichzelf zijn? In Homo in de Biblebelt worden dertien homo’s geïnterviewd die uit de kast kwamen, maar in de kerk bleven.