Blog

Gemeenschap is belangrijk

GEMEENSCHAP IS BELANGRIJK Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want - dat is zeker - samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft ...
Verder Lezen

Emmaus Gangers

Christus Ontdekkers, Kleopas en Ine en Hans en jij en ik! Deze blog twee Emmaus Gangers INE en HANS Impressies van een thema avond Impressies van een thema avond Op 1 mei in “Fryslan”. Ine Wildschut. Ine Wildschut is de spreker in een fries dorp, een kleine PKN gemeente ...
Verder Lezen

Een Oude Jas

OVER EEN OUDE JAS “Zo’n oude jas zit maar wat lekker”, zei een man. “Ja”, reageerde ik, “vertrouwd. Je pakt hem zo weer van de kapstok”. We hadden een gesprek over wat Jezus vertelt in Lukas 15 in de Bijbel. “De zorg om wat verloren is” staat er als kopje ...
Verder Lezen

De Kracht van Gods Woord

DE KRACHT VAN GODS WOORD Ieder van ons kent wel van die Bijbelteksten die van speciale betekenis zijn. Teksten die een bron van troost en kracht in ons leven zijn of teksten die van Gods bijzondere leiding op onze levensweg getuigen. Teksten die als het ware als ‘opgerichte tekens’, als ...
Verder Lezen

Onderweg.nu

Blijvend op weg met Zijn Dagelijks Woord
Onderweg.nu blijft zeggen en voorleven en navolgen, dat Uw woord is een Lamp voor mijn voet en een Licht op mijn pad.


En afsluitend aan deze bijzondere blog. Kom ga met ons en doe als wij! S H A L O M ...
Verder Lezen

Van kwetsbaarheid naar “kleine kracht”

De afgelopen kerstdagen en jaarwisseling stonden een aantal kernwoorden centraal. In de diensten die we bezochten, de gesprekken, de boeken. Kortom een inspiratie om daarmee het nieuwe jaar in te gaan. KWETSBAAR; Vanwege de grootse en unieke wijze waarmede God liet zien hoe lief Hij de wereld en ook zijn ...
Verder Lezen

December Getuigenissen!

EEN HUISGEZIN VOOR DE EENZAMEN (Hilda Sol) Eenzaamheid is twintig procent dodelijker dan roken en dubbel zo dodelijk als drinken, betoogt de Duitse psychiater Manfred Spitzer in een nieuw boek.
“In een tijd waarin iedereen online alleen de goede versie van zichzelf toont, is het een taboe om voor ...
Verder Lezen

Het gezag van de Bijbel in het geding

HET GEZAG VAN DE BIJBEL IN HET GEDING Het gezag van de Bijbel is in het geding. Dit kunnen we als heftig en verwarrend ervaren en het kan ons ook onzeker maken. Het heeft echter ook een positieve kant. Want het bepaalt ons bij de persoonlijke vraag hoe wij staan ...
Verder Lezen

Je Bent Geliefd, Bij je geboorte en je opgroeien en Anno september 2018

Je bent geliefd Geschreven op October 7, 2016 door Reitze Siebesma, www.differentvlaanderen.be Vlak voor het verlof kwam ik in de bibliotheek Een parel in Gods ogen van Henri Nouwen tegen. “Je bent geliefd” luidt een van de hoofdstukken. Het is de centrale gedachte in dit boek. Hoe ga je als christen of ...
Verder Lezen

Hartbewaking Blog juli/aug 2018

HOE VAAK DENK JIJ AAN JE HART? Alweer enige tijd geleden timmerde Becel aan de weg met een reclame met de niet onbelangrijke vraag Hoe vaak denk jij aan je hart? Niet voor niets want de cijfers liegen er niet om. Gemiddeld sterven er momenteel ongeveer 37.000 Nederlanders per jaar ...
Verder Lezen

This World Is Not My Home

THIS WORLD IS NOT MY HOME - BLOG JUNI 2018 This world is not my home. Zo luiden de beginwoorden van een oude bekende gospelsong. Vroeger zongen wij dit lied vaak. Hoe waar zijn deze woorden. En hoe belangrijk om steeds weer te beseffen dat het leven hier op aarde ...
Verder Lezen

Derde Pinksterdag 2018

Deze keer Pinkster woorden uit Galaten 5. Galaten Vijf Vers 22;  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, Vers 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur ...
Verder Lezen

Lamp en Licht in de Stille Week

S T I L L E – W E E K 2018 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Deze woorden uit psalm 119:105 zijn al vele jaren een leidraad in mijn leven. Daarom nu in deze Stille Week voor Pasen 2018, een ...
Verder Lezen

Leefregels van Paulus en Titus voor ONS

Twee kernbegrippen kom je tegen in deze brief van Paulus aan Titus, te lezen in het Nieuwe Testament, na Timotheus en voor Filemon. Goed gelovig en Gezond verstand. Vertalingen van de griekse woorden; Eusebio en Sofron. Geloven, om met eusebio te zeggen, betekent geloven dat Jezus de Zoon van God ...
Verder Lezen

KRUISDRAGERS GEZOCHT

Door Hilda Sol Elk jaar opnieuw, zo ergens in februari, kun je in de media de oproep KRUISDRAGERS GEZOCHT tegenkomen. De EO/KRO die op zoek is naar mensen die tijdens het paasspektakel The Passion (uitgezonden op TV op Witte Donderdag) met een groot wit kruis voorop in de processie lopen ...
Verder Lezen