BLIK OP DE TRIBUNE

‘Nu wij door zo’n menigte getuigen omringd zijn, laten we elke last van ons afwerpen, evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt.’ Hebreeën 12: 1

Hier wordt een beeld geschetst van een atletiek wedstrijd in een groot sportcomplex. En wel van het hoofdnummer: hardlopen!

De tribune zit vol mensen. Helden uit het verleden, over wie je leest in hoofdstuk 11. Het Griekse woord dat vertaald wordt met ‘getuigen’ kan je ook vertalen met ‘martelaar’. Het gaat om mensen die getuigen van Gods trouw en de kracht die het geloof geeft. Onder alle omstandigheden. Hoe je je ook voelt. Hoe het er ook voorstaat in je leven.

Het leven van een christen is net een lange afstandsloop. Geen korte sprint. De atleten gaan allemaal van start. Maar zullen ze ook allemaal op koers blijven? De finish halen?  

Er zijn er die uitvallen onder de druk van vervolging, of onder invloed van mensen en dingen, die je van het geloof in Jezus af willen brengen. Wil je de eindstreep halen, net als bij een wedstrijdloop, dan is het nodig om alles wat hindert, los te laten. Van je af te gooien.  

Ga door! Onder luid gejuich en aanmoediging vanaf de tribune. Van mensen die zelf deze wedloop al gelopen hebben.

Als je goed luistert, hoor je onder die duizenden op de tribune misschien wel de kreten van meeleven van je vader of moeder of anderen die je voorgingen op de weg van het geloof. Zo van: ‘Lieverd, volhouden! Blijf bij je geloof in Jezus!’

Focus op Jezus! Net zoals een hardloper zich concentreert op de finish. Je geloof dat met Hem begon, groeit ook door Hem. Tot het volmaakt is.

Hij staat aan het begin en aan het einde van de race.

Boven allen uit hoor je het aanmoedigend handgeklap van Abraham, de vader van allen die het volhouden te geloven in Gods woord en beloften!

Zoals deze: ‘Jongeren zullen moe en afgemat worden, jongemannen zullen zeker struikelen, maar wie de Heer verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden! Jesaja 40: 30 en 31.

Foto’s Unsplash