BIJBELLERAAR VERKOOS JEZUS BOVEN ZIJN HOMOSEKSUALITEIT

Christopher en zijn ouders

Toen Christopher Yuan – een Chinees-Amerikaanse professor en auteur bij het Moody Bible Institute – nog maar 9 jaar was, begon hij zich al te interesseren voor homoseksualiteit. Dat gebeurde nadat hij in huis bij een vriendje pornografische tijdschriften had ontdekt.

‘Die tijdschriften gaven mij een vertekend beeld van seks,’ vertelde hij onlangs in een kerk. ‘Ze werden al snel mijn meester. Het leidde ertoe dat ik op 16-jarige mijn eerste seksuele contact had met een man, maar ik hield mijn gevoelens voor hetzelfde geslacht verborgen tijden de middelbare schooltijd.’

Toen hij begin 20 was, hield hij zijn seksualiteit niet langer geheim. Op 15 mei 1993 vertelde hij aan zijn ouders dat hij homo was. Zijn ouders, Angela en Leon Yuan, die zich als niet-christelijk beschouwden, hadden op dat moment zulke ernstige huwelijksproblemen, dat ze op het punt stonden te scheiden. Volgens Leon was zijn vrouw er de schuld van dat Christopher homo was. Zijn moeder stelde hem voor de keuze: kies voor ons gezin of voor je homoseksualiteit.

Een pamflet over homoseksualiteit

Diep geraakt door het onbegrip van zijn ouders liet Christopher hen in de steek. Moeder Angela zag geen reden meer om te blijven leven. Op dat dieptepunt in haar leven kreeg ze een pamflet van een dominee over homoseksualiteit in handen. Ze wilde nog één keer haar zoon zien en zou dan zelfmoord te plegen, dat was haar plan.

Onderweg in de trein las ze nog eens in dat pamflet, waar het plan van Gods redding van de mens werd beschreven: Alle mensen zijn zondaars, maar God houdt van hen, ondanks hun zonde en wil hen redden.

‘Toen ik die woorden las, opende God de ogen van mijn hart. Ik realiseerde me dat net zoals God van mij houdt, ondanks mijn zonde, ik van Christopher kan houden, ondanks dat hij wegging als homo. Ik nam direct contact op met die dominee van het pamflet, die mij vervolgens in contact bracht met een gelovige vrouw om mij te ontmoeten. De volgende zes weken hadden wij intensief contact met elkaar en zij leidde mij tot de Heere Jezus.’

Beide ouders komen tot geloof en huwelijk wordt hersteld

‘Ik was van plan geweest om een einde aan mijn leven te maken, en in werkelijkheid gebeurde dat ook.’ Ze legt dat uit met haar inmiddels favoriete Bijbelvers: “Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij” (Galaten 2:20).

Zes weken later belde de vrouw die haar tot de Heere Jezus had geleid Angela’s man Leon op en vertelde hem dat ze haar leven had overgegeven aan Christus en dat ze gered was. Leon was helemaal niet blij met dat goede nieuws. ‘Dit was mijn ergste nachtmerrie,’ reageerde hij. ‘Vanaf nu heeft Angela God aan haar zijde.’ Hij wist echter niet dat God ook in zijn hart aan het werk was.

Korte tijd later besloot Leon met zijn vrouw mee naar de kerk te gaan. ‘Na een serie Bijbelstudies heb ik toen ook mijn leven aan Jezus overgegeven,’ vertelt hij. ‘God werd de lijm die ons in het huwelijk weer bij elkaar bracht, door ons beiden naar Zich toe te trekken.’

Drugsdealer

Hun zoon Christopher bracht in die periode veel tijd door in homoclubs. Uiteindelijk begon hij ook drugs te gebruiken en te verkopen aan vrienden, klasgenoten en zelfs een professor. ‘Overdag studeerde ik, ’s nachts was ik een drugsdealer. Maar drie maanden voor het einde van zijn studie, werd hij van school gestuurd.

Het ging van kwaad tot erger. Hij werd een grote drugsdealer, die leverde aan dealers in tal van andere staten. ‘Ik had alles: geld, roem, drugs en seks. Ik had de waarheid van God ingeruild voor de leugen. En ik begon het schepsel te aanbidden en te dienen, in plaats van de Schepper, omdat ik in mijn wereld god was geworden.’

100 bidders

Ondertussen waren zijn ouders begonnen voor hem te bidden. ‘We focusten ons niet op de hopeloosheid van de situatie, maar op de beloften van God, samen met 100 gebedsstrijders uit onze kerk. We riepen allemaal tot God om onze zoon Christopher te redden,’ vertelt vader Leon.

Behalve het gebed – ‘Heere, doe wat nodig is om deze verloren zoon bij U terug te brengen’- vastte zijn moeder Angela acht jaar lang elke maandag. Ook hield ze een vastenperiode van 39 dagen. Elke ochtend bracht ze uren door in haar gebedskamer. ‘Gods antwoord was: ‘Wacht en wees stil’.

Op een dag klopten twaalf federale drugshandhavers op de deur van het huis van Christopher Yuan. Ze namen al zijn geld en drugs in beslag, waaronder een enorme hoeveelheid marihuana. Hij had een gevangenisstraf van maximaal tien jaar kunnen krijgen, maar het werd zes jaar in een federaal detentiecentrum in Atlanta.

Hij belde zijn vrienden, maar ontdekte dat ze hem allemaal in de steek hadden gelaten. Ten einde raad belde hij zijn moeder, in de verwachting dat ze vreselijk boos op hem zou zijn. Maar tot zijn verbazing vroeg zijn moeder hem of hij in orde was.

Belangrijke vondst: een Bijbel

In een prullenbak vond Christopher een Bijbel, waarin hij begon te lezen. Korte tijd later kreeg hij het schokkende bericht dat hij hiv-positief was. Hij was er kapot van, maar pakte toch weer zijn Bijbel.

‘Hoe meer ik daarin las, hoe meer de Heilige Geest mijn vele afgoden veroordeelde, waaronder homoseksualiteit.’

Hij vertelt dat hij in een geleidelijk proces het christelijke geloof vond. ‘Ik heb elk vers, elk hoofdstuk, elke pagina van de Schrift doorgenomen en nam toen de beslissing te stoppen met het nastreven van een seksuele relatie met een man en een volgeling te worden van Jezus Christus. Ik verkoos Jezus boven mijn homoseksualiteit.’

Hij legt uit: ‘In 1 Korinthe 6 en 1 Timotheüs 1 verbindt Paulus twee Griekse woorden met elkaar die exact de Griekse woorden zijn die we vinden in de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel. In Leviticus 20:13 staan ​​die twee woorden naast elkaar, en elke eerste-eeuwse Jood die de Thora uit zijn hoofd had geleerd, hoogstwaarschijnlijk in het Grieks, zou hebben geweten dat toen Paulus dat woord voor homoseksualiteit gebruikte. Dit betekent dat Paulus de universele veroordeling tegen homoseksuele seks in Leviticus 18:22 en 20:13 bevestigt.’

Nadat hij Christus had gevonden, studeerde Christopher Yuan het Moody Bible Institute en het Wheaton College. Samen met zijn moeder schreef hij ‘Out of a Far Country’: https://christopheryuan.com/books/out-of-a-far-country/

Bron: https://dirkvangenderen.nl/mailpress/?view=37201001b67b9ad8b9fcc6f395df3b9e&id=46106

Onder de volgende link vind je een artikel over Christophers’ gedachten over “Je verlangens bepalen je identiteit niet”:  

https://www.christianpost.com/voices/christopher-yuan-on-holy-sexuality-your-desires-dont-define-you.html