Bewust van je eigen zwakheid én van Gods kracht

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Jezus Christus.” Filippenzen 1: 6

Als je je eigen zwakheid en wispelturigheid kent, dan kan het zomaar gebeuren dat je bang wordt terug te vallen in oud gedrag, niet verder te komen in je geestelijke leven, niet te kunnen volharden in het geloof tot het einde komt.

Nu is de één standvastiger en gedisciplineerder dan de ander. Er zijn er ook die op vlinders lijken die van bloem naar bloem fladderen, steeds op zoek naar nieuwe, opwindende dingen.

Maar of je nu wispelturig of standvastig bent, we zijn allemaal afhankelijk van God.

Zijn werk vóór je begon toen Jezus voor je stierf. Zijn werk ín je begint als Zijn Geest in je komt wonen.

Als je de moed verliest, God geeft jou niet op! Hij belooft het werk af te maken waarmee Hij begon.

Geef Hem alle ruimte!

Elke dag kunnen er dingen op je pad komen die zwaar zijn. Dat kan al vóór je ontbijt beginnen: gedachten, begeerten waar je je voor God voor schaamt.  

Als Hij er niet voor ons zou zijn, met Zijn genade en kracht, dan zouden we gemakkelijk struikelen en vallen.

En dat niet eens door een vijand van buiten af, maar door onszelf!

Daarom bid ik: “Heer, wilt U mijn kracht zijn, want ik ben zwak!