‘Bemoedig elkaar!’ 1 Thess 5: 11

Dat schrijft Paulus aan het einde van zijn brief aan de christenen in Thessaloniki.

Je kunt ook vertalen ‘Bouw elkaar op! Wees een voorbeeld voor elkaar. Vermaan en troost elkaar!’

En dat is geen optie, maar een opdracht! Waarbij investeren in ontmoeting en contact belangrijk zijn. Om namelijk van elkaar te horen dat Jezus kracht geeft om in liefde en rein te leven.

Dat is trouwens geen steriel, maar een goed en warm leven, waarin alle ruimte is voor hugs en een arm om je heen! 

Zet daarop in! In je persoonlijk leven en in de gemeente. Bemoediging en troost, dat hebben we allemaal zo nodig.  

Paulus verdroeg spot en gevangenschap, omdat hij vasthield aan Jezus. En net zo blijft deze jonge gemeente, bij alle moeite en druk vanuit de omgeving, standvastig in hun geloof.

Herken je dat voor jezelf?

Zij verwachtten de wederkomst van Jezus.

Gods bedoeling is dat ook jij de zaligheid zult verkrijgen, door Jezus die voor je stierf. Opdat je met Hem zult leven. En dat nu al en straks voor altijd.  

Jezus komt. Als een dief in de nacht.

Reken met Zijn komst. Reken met Jezus. Bij alle toenemende geestelijke strijd in de wereld, in ons land en in je persoonlijk leven.

Het is Zijn werk dat wij dat samen mogen doen!