AVG

Privacyverklaring voor bezoekers van website Onderweg.nu

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Onderweg.nu. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacy beleid te accepteren.

Onderweg.nu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Het privacybeleid is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Beheer

De website Onderweg.nu staat onder beheer van Stichting Onze Weg. De contactgegevens zijn te vinden op www.onderweg.nu/anbi.html. Onderweg.nu is een activiteit van Stichting Onze Weg.

2. Gegevens van bezoekers

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Onderweg.nu worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Onderweg.nu zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

4. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door jou aan Onderweg.nu zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter één uitzondering op deze regel, nl. wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

5. Aanpassing van klantgegevens

Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te laten wijzigen of verwijderen . Je kan in een dergelijk geval vragen om de wijziging door een e-mail te sturen naar: info@onderweg.nu.

Ook vind je onderaan iedere mailing de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden

6. Vragen

Je kunt vragen over deze Privacy Policy in een e-mail sturen naar info@onderweg.nu of het contactformulier invullen. De contactgegevens staan vermeld op onderweg.nu/contact.html.

7. Disclaimer

Onderweg.nu is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat je daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.