Auteur: de redactie

VITALE VRIENDSCHAPPEN

‘Ik heb jullie vrienden genoemd,’ zegt Jezus in Johannes 15:15, als Hij voor de laatste keer het Joodse Paasfeest viert met Zijn discipelen. Ze hebben Hem ontmoet. Hij zei ‘Kom’, en dat deden ze. Een paar gedachten bij deze woorden van Jezus. 1.Blijkbaar raakt Jezus verborgen snaren, emoties diep in […]

Verder lezen

GAY & SAD

‘Als je iets zwart op wit hebt, dan kan je het nog eens rustig nalezen’, zei iemand naar aanleiding van onze podcast GAY & SAD van 8 april 2021. Op verzoek plaatsen we hierbij de geschreven tekst, met onderaan de link naar de podcast. Het woordje ‘gay’  is algemeen bekend. […]

Verder lezen

NIET LOSRAKEN VAN JEZUS!

‘Wie Mij volgt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs zijn eigen leven, kan Mijn leerling niet zijn! Lukas 14:26 Jezus vraagt naar je fundamentele oriëntatie. Welke weg ga jij? Wat of wie is nummer één in jouw leven? Hij […]

Verder lezen

Opmerkelijke Berichten

Op 29 augustus plaatst het RD een artikel over posters in het kader van een campagne tegen de nieuwe transgenderwet, onder de kop ‘Campagne moet stilte rond genderwet doorbreken.’ De poster is van gendertwijfel.nl, een initiatief van deskundigen die kritisch staan tegen over de nieuwe genderwet.  https://www.rd.nl/artikel/988153-campagne-moet-stilte-rond-genderwet-doorbreken Onder de kop […]

Verder lezen

NOOIT MEER ALLEEN!

‘Jullie, die geloven in Jezus Christus, zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, als voorschot op onze erfenis’ schrijft Paulus in Efeze 1:13 Wat betekent dat? De Heilige Geest? Dat klinkt zo vaag, kan iemand zeggen. Maar tegelijk is dit een heel belangrijk thema. Want zonder de Geest  […]

Verder lezen

GEHOORZAAMHEID

Als kind was ik actief en onderzoekend. Zo heeft mijn moeder me verteld dat ik het voor elkaar kreeg om uit de buggy te klimmen en op pad te gaan, ondanks haar heldere instructie dat ik moest blijven zitten. Het volgen van regels deed ik alleen op het moment dat […]

Verder lezen

Lachai Roï

‘Toen riep zij de HEER, die tot haar gesproken had, zo aan: ‘U bent de God die naar mij omziet! … Daarom noemt men de bron daar Lachai Roï.’   Genesis 16:13,14 Lachai Roï is Hebreeuws voor ‘de Levende die mij ziet.’ Het is de naam van de bron waar Hagar […]

Verder lezen

UIT DE DIEPTE

NEEM MIJN HART, VERANDER MIJ! Heer, neem mijn bezwaard, bezorgd hart en geef mij een vreugdevol, blij en vrolijk hart. Heer, neem mijn afkerig en dubbelhartig hart en geef mij een onverdeeld, volkomen toegewijd hart. Heer, neem mijn dwaas, hooghartig en hoogmoedig hart en geef mij een wijs, waarachtig en […]

Verder lezen

U BENT WAT U ZEGT

‘Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij Hem om hulp roepen?’ Deuteronomium 4:7 Als je tot Hem roept, dan laat de God van Israël je op een bepaalde manier merken dat Hij dichtbij is. Roepen is iets anders […]

Verder lezen

Opmerkelijke berichten

Op 1 augustus plaatst het NOS Nieuws een artikel onder de kop ‘Oud-leerlingen willen afdwingen dat het Openbaar Ministerie Gomarus-scholen toch vervolgt om antihomobeleid.’ Het OM concludeerde eerder dat er sprake was van strafbare feiten, maar vervolging bleef achterwege omdat de scholengemeenschap het beleid inmiddels aanpaste. Oud-leerling Marijn Baggerman ziet […]

Verder lezen

ALS EEN POSTDUIF

‘Toen Daniël hoorde van het besluit dat op schrift gesteld was, ging hij naar zijn huis. In zijn bovenvertrek had hij in de richting van Jeruzalem open vensters. Daar knielde hij neer, bad tot zijn God en prees Hem, precies zoals driemaal per dag zijn gewoonte was.’   Daniël 6:11 In […]

Verder lezen

WIE LUISTERT, WEET MEER…

Die spreuk hoor ik regelmatig langskomen als ik luister naar NPOradio1. De gedachte die dan bij me naar boven komt, is: waar luister ik eigenlijk naar? Hoe filter ik de waarheid eruit? We worden, als we niet uitkijken, overspoeld met opinies en meningen. Sinds de komst van sociale media als […]

Verder lezen

In de Waarheid blijven!

‘… ik zie mij genoodzaakt u op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd.’ Judas 3b Het geloof, Gods evangelie, gaat al eeuwenlang mee. Van de ene generatie op de andere. Het is goed om God daarvoor te loven […]

Verder lezen

Opmerkelijke berichten

Op 25 juli schrijft Patrick Goede op Cvandaag: ‘Britse werkgever die burgemeesterskandidaat ontsloeg vanwege visie op huwelijk blijft bij standpunt.’ De LONDON & Quadrant Housing Trust (L&Q), dat meer dan 250.000 mensen huisvest, heeft een verklaring afgegeven in reactie op juridische stappen die voormalig werknemer Maureen Martin deed. Zij beweert […]

Verder lezen

Alleenstaan en de beste Vriend

Velen van ons hebben niet alleen te maken met een worsteling met hun seksuele gerichtheid. Ook allerlei vragen dringen zich soms aan je op. Zoals ‘Hoe richt je je leven in? Hoe ga je om met je gevoelens.’ Ine schreef openhartig over de strijd en de zegeningen die het alleenzijn […]

Verder lezen

God aanbidden en prijzen!

‘Heren, wat moet ik doen om gered te worden?’  Handelingen 16:30 Paulus en Silas hebben het niet makkelijk! Op weg naar een gebedsplaats in Filippi worden ze vastgegrepen, naar het marktplein gesleurd en voor het stadsbestuur geleid. De kleren worden van hun lijf gescheurd. Ze worden gegeseld en gevangengezet. Menselijkerwijs […]

Verder lezen

HET ONGEZIENE VROUWELIJKE

In ‘Het ongeziene vrouwelijke in het hart van God’ deelt Denise Jordan een profetisch perspectief dat lang geleden in de kerkgeschiedenis is kwijtgeraakt. Op een heldere en gepassioneerde wijze presenteert ze de meer complete waarheid dat God zowel mannelijk als vrouwelijk is en dat ieder mens volledig naar zijn beeld […]

Verder lezen

Abba!

‘… God heeft in ons hart de Geest van zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept.’ Galaten 4:6b In het moderne Hebreeuws is het woord ‘Abba’ nog steeds het woord voor vader. Paulus schrijft het onvertaald op: ‘Abba!’   Dat woord drukt de warme en intieme vertrouwelijkheid uit tussen een […]

Verder lezen

‘Er moet Licht komen!’

Die titel hebben we gekozen voor het boekje dat we uitbrengen ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Stichting Onze Weg/Onderweg.nu. Je zult er geen opiniestukken in vinden, zoals je kunt lezen op de achterflap. We hebben gekozen voor getuigenissen die onderstrepen dat God trouw is en doorgaat. ‘Ik werk, […]

Verder lezen

Seksualiteit

Onderstaande tekst is een gedeelte uit ‘ ’s Winters naar het strand’ van Krijn de Jong in MACHO MANLIEF, een Cahier van het Christelijk Studiecentrum Amsterdam uit 1996. De betekenis ervan blijft actueel! In 1924 schreef Prof. K. Schilder een serie artikelen in De Reformatie onder de titel ‘Eros of […]

Verder lezen

Tot de tweede macht

‘De Here, uw God, is in uw midden, een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel.’ Sefanja 3:17 Ik kreeg deze tekst bij de start van de Charismatische Levensschool even geleden. Hij was […]

Verder lezen

Opmerkelijke Berichten

Op 4 juli plaatst msn.nl het bericht ‘Serieuze zorgen over snelle verspreiding apenpokken.’ Het aantal gevallen van het apenpokkkenvirus is de afgelopen twee weken in Europa verdrievoudigd. De Wereld Gezondheids Organisatie is bezorgd en overweegt de uitbraak  op de schakelen tot het hoogste alarmniveau, schrijft HLN. Pandemie: Serieuze zorgen over […]

Verder lezen

Een van beide

‘Voeg u bij Hem, de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus […]

Verder lezen

HOMO IN THE BIBLEBELT

Afgelopen maand verscheen het boek ‘Homo in de biblebelt.’ Ik ben één van degenen die mochten meewerken aan dit boek. Dankbaar kijk ik terug op het tot stand komen van mijn verhaal zoals dat is omschreven. Toen ik benaderd werd om mee te werken twijfelde ik. Moest dat nu echt? […]

Verder lezen

Bruid van het Lam

‘De bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar!’  Openbaring 19:8 Johannes ziet wat er in de hemel gaat gebeuren. Hij hoort geluiden. Stemmen roepen: ‘De bruiloft van het Lam is gekomen. Zijn bruid staat klaar!’ De Bruidegom heeft haar namelijk opgehaald, weggevoerd, zoals Paulus schrijft. Het […]

Verder lezen

VERLEIDING

Verleidingen, iedereen krijgt ermee te maken. Paulus schrijft erover aan Timotheus:  ‘Demas heeft mij verlaten; hij heeft deze wereld lief gekregen en is naar Tessalonica vertrokken. Crescens is naar Galatië gegaan, Titus naar Dalmatië. Alleen Lucas is bij me gebleven. Haal Marcus op en neem hem met je mee, want […]

Verder lezen