Auteur: de redactie

ALL-IN

‘Je bent immers duur betaald. Verheerlijk daarom God in je lichaam en in je geest, die van God zijn.’  Naar 1 Korinthe 6:20 In 1 Korinthe 6 stelt de Heer een paar ernstige dingen aan de orde, door de bediening van Paulus. Hij roept je op om schoon schip te […]

Verder lezen

HIJ KON ZIEN!

‘Ga heen, uw geloof heeft u gered!’ Marcus 10: 52 Koning David regeerde ruim duizend jaar voor Christus vanuit Jeruzalem over Israël. Jezus, Gods Gezalfde, zal in de toekomst als Vredevorst ook vanuit Jeruzalem regeren, over de hele aarde! Als Zoon van David zal Hij alle beloften vervullen die God […]

Verder lezen

Opmerkelijke Berichten

Ricky Chelette schrijft voor Living Hope over het thema ‘Pride Month’. Die naam voor de maand Juni is voor christenen verwarrend. Voor de meeste van hen is trots namelijk een zonde. Paus Gregorius de Grote codificeerde de zeven hoofdzonden als trots, afgunst, hebzucht, toorn, lust, vraatzucht en luiheid. Thomas van Aquino bevestigde […]

Verder lezen

LICHT EN DUISTERNIS

Wandel ik in het licht of in de duisternis? Dat vind ik soms een moeilijke vraag. Ik doe wel mijn best om niet te zondigen, maar zondig toch steeds weer. De BasisBijbel verwoordt in 1 Johannes 1:5-7 heel mooi waar het om gaat bij het wandelen of leven in het […]

Verder lezen

STOP!

‘Stop met de strijd en weet dat de Heer God is.’ Psalm 46:11 BIGT. ‘Geef het op en weet dat Ik God ben’ vertaalt de HSV. In Het Boek lees je: ‘Word rustig en weet dat Ik God ben.’ God spoort je aan om uit de drukte te stappen. En […]

Verder lezen

Opmerkelijke Berichten

Op 3 mei plaatst cvandaag het artikel van Bert-Jan Ruissen ‘Ruimte om Bijbels geluid te laten horen staat in Europa ernstig onder druk.’ Het zal je maar gebeuren. Een screenshot van enkele Bijbelverzen op het sociale medium X zetten: een Finse oud-minister heeft daarvoor al vijf jaar het Openbaar Ministerie […]

Verder lezen

DICHT BIJ GOD

‘De oprechten wonen dicht bij U.’ Psalm 140:14 Oprechte gelovigen, mensen die het menen met God, wonen in Zijn nabijheid. Wonen wil zeggen dat je vertrouwd bent, thuis bij God. Hoe dat kan? Door Jezus, die de weg naar de Vader is!   Als je het meent met God, dan […]

Verder lezen

KOM NAAR HUIS!

Tijdens de conferentie van IFTCC, International Federation for Therapeutic & Councelling Choice, afgelopen najaar, ontmoetten we Sylvia. Zij deelt haar getuigenis met ons. Op mijn 22e pakte ik mijn vrijheid. Ik kwam uit de kast tegenover mijn ouders en zei ‘Ik wil  bij mijn vriendin zijn’. Dat konden ze niet […]

Verder lezen

JE BEDENKEN

‘Hij zei: ‘Ik wil niet’, maar later bedacht hij zich en ging alsnog’. Mattheus 21:29 Jezus vertelt over twee zoons van eenzelfde vader. Dat laatste is wat ze gemeen hebben. Maar ze verschillen in het antwoord dat ze hun vader geven. De een zegt: ‘Nee’, de ander: ‘Ja’. Nog een […]

Verder lezen

WIEBELBENEN

‘U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde.’ Daniel 2:34 Dat grote beeld van kostbare metalen dat koning Nebukadnezar ziet in zijn droom, staat voor opeenvolgende wereldmachten […]

Verder lezen

EEN LEVENDE RELATIE

‘Ik wil Christus kennen.’ Filippenzen 3:10 Waarop bouw jij je eigenwaarde? Waarop laat je je voorstaan? Je opleiding of status? Je aanzien in de maatschappij of in de gemeente? Paulus had dat allemaal. Inclusief een briljante carrière als leerling van de bekende Rabban Gamaliël: een vooraanstaande joodse theoloog en lid […]

Verder lezen

IK GELOOF!

‘Hij zag het en geloofde.’ Johannes 20:8 Johannes schrijft dit over zichzelf. Hij zag het én geloofde! Wát zag hij dan? De doeken waarin het lichaam van Jezus gewikkeld werd en in het graf gelegd.  Maar Jezus was er niet. Het graf was leeg! En apart van die doeken lag […]

Verder lezen

Met verbod op ‘conversietherapie’ overschrijdt de overheid grenzen

Theo Boer Momenteel wordt er in en om de Tweede Kamer gesproken over het initiatiefwetsvoorstel VVD/D66 om ‘conversietherapie’ te verbieden: een psychotherapeutische behandeling gericht op het veranderen van iemands seksuele geaardheid of gender. Hoewel het voorstel na de laatste verkiezingen waarschijnlijk op minder steun kan rekenen, is het van belang […]

Verder lezen

DE HOOGSTE EER

‘Toen Hij aanlag voor de maaltijd, kwam er een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd…’ Markus 14: 3, 8 en 9 Over wat die vrouw doet, wordt de eeuwen door verteld. Overal […]

Verder lezen

Opmerkelijke Berichten

Op 27 februari is de wetenschapstoets van het wetsvoorstel ‘verbod conversiehandelingen’ (36178) openbaar gemaakt. Hij is bijzonder kritisch en biedt veel aanleiding tot verdere vragen over het wetsvoorstel. Die vragen zullen de partijen in de Tweede Kamer betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel, en bij hun inbreng. De inbreng van […]

Verder lezen

WOESTIJNREIS

Israël werd bevrijd uit Egypte. Ze kwamen uit een slavenbestaan, en werden een vrij volk. Ze trokken door de Schelfzee. De Farao die hen bedreigde en symbool staat voor het kwaad, verdronk in diezelfde zee. Israël was vrij. En stond nu voor de reis door de woestijn. Eind goed, al […]

Verder lezen

JE BENT UITGENODIGD!

‘In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand kent de […]

Verder lezen

BLOEIEN IN OVERGAVE

Christenen die zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken voelen, vinden vaak dat het respecteren van Gods plan voor het huwelijk betekent dat zij hun verlangen naar een partner van hetzelfde geslacht moeten opofferen. Onlangs vroeg iemand mij of je het opgeven van een zondige relatie als een offer kunt zien. Is […]

Verder lezen