Auteur: de redactie

Gedicht Onderweg

Vernieuwd in uw denken. Dat staat in het Boek. ‘Gereformeerd’ als ik zoek. God wil ons dat schenken. Verwarring en eenzaamheid. Alcohol, drugs en gokken. Overspel en jokken. Worstelen met identiteit. Jezus komt naar ons toe. Hij kent de gebrokenheid. Acceptatie is geen kleinigheid. Van onvolmaaktheid wordt Hij niet moe. […]

Verder lezen

7 – EEN VAN MIJN GEINTERVIEWDEN VERTELDE DAT WAT ORGANISATIES ALS ONDERWEG DOEN, CONVERSIETHERAPIE IS. HOE REAGEERT U HIEROP?

Deze uitspraak roept vragen bij me op als ‘Wat wordt bedoeld met ‘conversietherapie’? en Spreekt de geïnterviewde uit eigen ervaring met Onderweg?’ Laten we het begrip ‘Conversietherapie’ (‘CT’) eens nader bekijken, en leggen naast wat Onderweg doet, om te zien of bovenstaande bewering klopt.  Het Wetsvoorstel ‘Wet Strafbaarstelling Conversiehandelingen’ omschrijft […]

Verder lezen

HOUVAST

‘Houd vast…totdat Ik kom!’ Openbaring 2:25 De gemeente in Tyatira wordt geleid door een machtig persoon, een sterke persoonlijkheid, die door Jezus vergeleken wordt met de meest goddeloze koningin uit de geschiedenis van Israël: Izebel. Ze zegt dat ze een profetes is. Dat wil zeggen iemand die woorden van God […]

Verder lezen

6- U SCHREEF IN HET EERSTE ARTIKEL DAT MENSEN DIE ORGANISATIES ALS ONDERWEG WILLEN VERBIEDEN, DAT DOEN OMDAT ZE DIEP GEKWETST ZIJN. WAT BEDOELT U PRECIES MET GEKWETST?

Als ik de woorden ‘diep’ en ‘gekwetst’ gebruik, dan doe ik dat vanuit mijn persoonlijke ervaring. Ik kan daarbij natuurlijk niet spreken over iedereen die Onderweg de wereld uit wil hebben. De motivatie daarachter zal verschillen. In dit artikel zal ik wat van mijn ervaringen delen. Na afloop van een […]

Verder lezen

WAAKZAAM SOLIDAIR ZIJN

Het kost me moeite deze blog te schrijven en dat komt met name door het thema dat ik aan wil kaarten. Het is me in de afgelopen tijd namelijk opgevallen dat er vanuit kerken boodschappen worden afgegeven waar je, hoewel ze met de beste intenties worden ingezet, op geestelijk vlak […]

Verder lezen

Opmerkelijke Berichten

Op 4 april schrijft Patrick Goede voor Cvandaag ‘Kerkleiders: ‘Schots verbod op conversietherapie kan onschuldige christenen strafbaar maken’. Een coalitie van kerkleiders heeft de Schotse regering opgeroepen de plannen om conversietherapie te verbieden, te heroverwegen. Zij waarschuwen ervoor dat de voorgestelde wetgevende taal zo breed geïnterpreteerd kan worden dat het […]

Verder lezen

KOM!

De dwaas zegt in zijn hart: ‘Er is geen God’. Psalm 14:1 Voor deze figuur is God als een tandeloze tijger. Zo van: God? Doet me niets. Máákt me niets. Alles komt ooit helemaal goed. Dat zegt hij in zijn hárt. Hij praat er blijkbaar niet over. Publiceert er ook […]

Verder lezen

4- WAT VOOR ONDERSTEUNING BIEDT ONDERWEG.NU AAN MENSEN DIE MEE WILLEN DOEN EN WAT VOOR ACTIVITEITEN ZIJN ER?  

Onderweg.nu heeft als doelstelling het ‘Bemoedigen van mensen met homoseksuele gevoelens die Jezus willen volgen.’ Je vindt ons logo op deze site. Onze doelgroep zijn christenen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens, of daarmee te maken hebben gehad en een verandering in seksuele gerichtheid doormaakten, en ervoor kiezen in […]

Verder lezen

Helemaal vol!

‘Ik zal de Geest van genade en gebeden uitstorten’ Zacharia 12: 10 Bij het woord ‘genade’ zijn twee partijen betrokken: God die geeft en jij die mag ontvangen. Genade brengt die twee samen, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat van God uit. Niet van jou. Wij kunnen de verbinding wel […]

Verder lezen

Goede Vrijdag

‘Ze kruisigden Hem… De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem.’ Marcus 15: 24, 29 De dichter Isaäc Da Costa beschrijft wat er op Golgotha gebeurt met woorden als ‘duister, ontzettend, zielsontroerend en hartverpletterend.’ Maar de mensen die voorbij lopen, kijken alleen maar hoofdschuddend toe en vervolgen […]

Verder lezen

3- OP DE WEBSITE VAN ONDERWEG WORDT HOMOSEKSUALITEIT EEN GEVOEL GENOEMD. GELOOFT U DAT DIT IETS IS DAT KAN WORDEN VERANDERD? HOE DEFINIEERT U SEKSUALITEIT?

Er is heel wat en diepgaand geschreven over homoseksualiteit. De meningen lopen uiteen, zijn zelfs tegenstrijdig. In de loop van de tijd heb ik heel wat van die boeken, artikelen en levensverhalen gelezen. Het gaat immers ook over mij. Ik zocht antwoorden op vragen als ‘Wat is homoseksualiteit? Is het […]

Verder lezen

Je kunt je vergissen!

‘Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.’ Openbaring 3:20 De gemeente in Laodicea heeft de deur dichtgedaan. Men denkt geestelijk gezien rijk te zijn en […]

Verder lezen

WONDERLIJK BLIJ!

‘De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus.’ Handelingen 5:41 De vrienden van Jezus ervaren het als een voorrecht om verachtelijk behandeld te worden vanwege hun geloof. Ze getuigen van Jezus. En dat  mag niet! Dat willen […]

Verder lezen

Ontmoeting met Jezus en met elkaar!

‘Wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.’  Kol 3:4 Dat je als christen door het gelóóf leeft, wil zeggen dat het eigenlijke van je leven nog verbórgen is. Je weet zelf niet eens wie je ten diepste bent.  Maar, je zult ‘verschijnen’, schrijft […]

Verder lezen

‘Unwanted, how sexual brokenness reveals our way to healing’, geschreven door Jay Stringer. Vrij vertaald: ‘Ongewenst: hoe seksuele gebrokenheid ons de weg wijst naar genezing.’

‘Het beste boek over gebroken seksualiteit dat ik ooit heb gelezen, ’ aldus Dan B. Allender, PhD Veel mensen voelen zich beschaamd en hopeloos na jaren van seksuele gebrokenheid en verslaving. Schuldgevoelens en het stigma rond worstelingen op seksueel gebied kunnen je verlammen en je ervan weerhouden hulp te zoeken. […]

Verder lezen

Opmerkelijke Berichten

Op 16 februari plaatst het Bijbels Beraad Man/Vrouw het artikel ‘Ik dacht dat ik transkinderen redde. Nu luid ik de noodklok,’ van Jamie Reed. Zij schrijft: ‘Er zijn meer dan 100 pediatrische genderklinieken in de VS. Ik werkte bij één ervan. Wat er met kinderen gebeurt, is moreel en medisch verschrikkelijk. […]

Verder lezen

NAAR GOD TOEGAAN GEEFT EEN OMMEKEER IN MIJN WORSTELING MET HOMOSEKSUELE GEVOELENS

Onder deze titel plaatst cvandaag op 9 februari het levensverhaal van Tim, dat afkomstig is uit ‘Er moet LICHT komen! – getuigenissen over homoseksualiteit en Jezus volgen’, een uitgave van Onderweg.nu. De tekst is geplaatst als premium-artikel. Via onderstaande link kun je toegang krijgen tot deze speciale artikelen van cvandaag. […]

Verder lezen

KAN NIET!?

‘Je bent niet goed wijs’, zeiden ze tegen haar…’ Handelingen 12:15 NBV21 Gods evangelie doorgeven is niet altijd eenvoudig! Lucas schrijft dat koning Herodes leden van de gemeente gevangen laat nemen en hen mishandelt. Jacobus, de broer van Johannes, laat hij met een zwaard doden.   Ook Petrus wordt aangehouden. […]

Verder lezen

Opmerkelijke Berichten

Op 30 januari bericht NOS Nieuws ‘Raad van State kritisch over wetsvoorstel om ‘homogenezing’ te verbieden’. De Raad van State heeft begrip voor de wens van de Tweede Kamer om ‘homogenezing’ strafbaar te maken, maar adviseert negatief over een wetsvoorstel hiervoor. Volgens de Raad is het begrijpelijk dat de partijen […]

Verder lezen