Anders zijn

MAG IEMAND MET HOMOFIELE GEVOELENS NOG ÁNDERS ZIJN?

Komt er straks een wet waarin celibatair leven verdacht wordt gemaakt, en spreken over verandering van homofiele gevoelens en mensen daarbij begeleiden, verboden wordt?

Paulus schrijft in Efeze 4: 20 – 24:

“Maar jullie geheel ánders, jullie hebben Christus leren kennen. Als je Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is.

Namelijk: dat jullie, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens afleggen, die te gronde gaat door de misleidende begeerten.

En dat jullie vernieuwd worden in de geest van jullie denken, en je bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid.”

SOMMIGEN VAN JULLIE ZIJN DAT OOIT GEWEEST

Kun je aangeven dat je veranderd bent? Dat je een vroeger leven achter je gelaten hebt?

Zo niet, dan loop je het gevaar geen deel te hebben aan het Koninkrijk van God!

1 Kor. 6: 9b-11: “Vergis je niet. Ontuchtplegers noch afgodendienaars…zullen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Sommigen van jullie zijn dat ooit gewest, maar jullie zijn gereinigd, jullie zijn geheiligd, jullie zijn rechtvaardig verklaard in de Naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.”

Quotes van Johan