Als je de liefde niet hebt, heb je het geloof en de hoop ook niet, naar 1 Kor 13: 13

Het gezin waar ik uitkom was niet bepaald warm. Mijn vader dronk. En er was zeker wekelijks ruzie. Er waren tijden dat er wekenlang niet werd gesproken. En er een spanning in huis hing.

Ik kreeg veel agressie over me heen. Ik begreep later, toen mijn moeder overleden was en ik sprak met iemand die haar had gekend, dat ik ongewenst was. Mijn oudere zus was helemaal geweldig en kreeg alle aandacht. En ik was altijd kop van jut. Er waren er drie die sloegen en ik kreeg klappen. Ik durfde niet terug te slaan. Dat maakte me eenzaam. Uiteindelijk voelde ik niets meer. Later heb ik zelfs een periode gefantaseerd over SM met vrouwen om door pijn in ieder geval iéts te voelen.

Mijn moeder kwam uit een gelovig gezin. Toen zij bewuster vanuit het geloof ging leven, nam ze mij daarin mee. Ik kwam tot geloof. En nam Jezus aan als mijn Heer en Heiland. Tegelijkertijd zat ik ergens mee. Ik verlangde zo naar geborgenheid en ergens bij te horen. En ik las boeken over seksualiteit en homoseksualiteit. Vooral van christelijke schrijvers, over wat de Bijbel en vooral ook Jezus over deze onderwerpen zegt.

Met mijn buurjongen, iets ouder dan ik, had ik een fijn contact. Hij was ook gelovig. Hij accepteerde me zoals ik was. En ik hem. We zaten urenlang samen op de stoep voor ons huis te praten. Hij zat ook ergens mee: porno.

We waren open tegen elkaar. En werden zulke goede vrienden dat we besloten om samen verder te gaan. We trouwden. En we hadden en hebben het goed. Ook op seksueel gebied.

Door liefde, geduld en gesprek heeft onze relatie zich verdiept. We hebben helaas geen kinderen gekregen. Wat hadden we graag vier kinderen gehad. Ik ben weleens intiem geweest met een vrouw. Maar de stabiele factor in mijn leven was en is mijn lieve man. Hij is mijn grote liefde.

Terugkijkend zie ik het zo: ik hunkerde naar, en was op zoek naar liefde. En omdat mijn vader zo gewelddadig was, zocht ik die bij vrouwen. Wat dat betreft is mijn huwelijk voor mij heilzaam geweest. Daar ben ik God heel dankbaar voor! Nog iedere dag! 1 Korinthe 13: 13 is mijn favoriete Bijbelvers. Ik ervaar het zo: heb je de liefde niet, dan heb je ook geen geloof en hoop!

Ik heb alledrie!

Petra