ALS GODS GEEST JE LEVEN BINNENKOMT

‘Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest’ Handelingen 2:4

Het is eindelijk zover!
Tien dagen lang hebben Jezus’ leerlingen met elkaar doorgebracht om samen te bidden, en te wachten op de Heilige Geest.

Die is nu gekomen. Ze worden er laaiend enthousiast van. Dat krijg je ook anno 2024, als God je met Zijn Geest aanraakt en je leven binnenkomt.

Als God met Zijn Geest in je komt wonen, wordt als het ware het licht aangestoken en ga je duidelijk zien Wie de Heer is en wie jezelf bent. En wat Zijn plannen zijn voor de wereld en voor jouw leven, naar de blauwdruk die Hij in je heeft gelegd.

Er gaat dan ook licht vallen op wat er in de weg zit in je contact met Hem en je naaste en waar je mee worstelen kunt. Trots bijvoorbeeld, wellust, woede of onreinheid. ‘Vruchten van het vlees’, noemt Paulus die.

Dat is confronterend. Maar tegelijkertijd ook de sleutel om je over te geven aan de liefde van je Heer!

Zodat er mooie dingen zichtbaar gaan worden in je leven, zoals oprechte liefde en zuiverheid in je omgang met Hem en de anderen.


Vrucht van de Geest, noemt Paulus dat.

Gods rijke Vaderzegen toegewenst over je Pinksterfeest!