Jezus doopt met de Heilige Geest

“Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest…”   Lukas 3: 16, 17

Van de christelijke feesten is het Pinksterfeest het minst bekend. Zelfs  kerkmensen kunnen er verlegen mee zijn. Gods Geest is uitgestort.

“Ja, natuurlijk. Weet ik,” kan je zeggen. Maar, weet je het écht?

Ken je de realiteit van het dagelijks leven met Jezus? Door de Geest, waar Hij mee doopt?

Mensen dopen met water. Jezus is de Enige die doopt met de Heilige Geest. Die je inleidt in het grootste geheim aller tijden: de Drieënige God, één en al vuur en liefde en majesteit!

God de Vader, die je leven geeft. God de Zoon, die je vrijmaakt. En God de Heilige Geest die je laat delen in Zijn her-scheppingwerk.  

Die Geest wekt geloof, hoop en liefde. Brengt licht en leven waar het donker is. Is als milde regen op je dorre levensakker. Is een antwoord op je gebeden en verlangen diep van binnen ánders te worden en toch dezelfde te blijven.

Wie zo gedoopt is, gaat als een vreemdeling naar Huis verlangen. Gaat bidden: “Uw koninkrijk kome…