All in!

Al redt God ons niet – buigen doen wij niet!  Naar Daniël 3: 18

All in, met hart en ziel toegewijd aan God! Dat zijn Sadrach, Mesach en Abednego! Ze blijven overeind staan als de muziek schettert als een bevel: “Knielen!”

Ze gaan daarover niet in discussie. Ze getuigen: “Onze God is in staat ons te verlossen, majesteit. En zelfs al doet Hij dat niet, buigen voor uw beeld doen wij niet. ”

Het geheim van die jonge mannen? Hun contact met God.

Ze kennen Zijn woord. Dat maakt hen alert op wat goed is om te doen en wat niet. Ze hebben onderscheidingsvermogen. Laten zich niet bij verrassing inpakken. Zijn elkaar tot steun! All in!

Je zult daar maar staan tussen duizenden mensen. Als de muziek schettert en iedereen knielt. Naast je, voor je en achter je.

Je zou zomaar meedoen. Voor je er erg in hebt!

Blijkbaar is er iets kostbaarder dan het leven: aan Gods kant blijven!                            

Je contact met je Heiland niet verspelen, ook al pakt dat in het hier en nu nadelig voor je uit!

HERE I AM, LORD