AFWIJZEN EN VERVANGEN

“Mensen die de waarheid…onderdrukken…ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, vogels en viervoetige en kruipende dieren.” Romeinen 1: 18, 23

We hebben allemaal iets van de waarheid in ons

Met name twee dingen:

Er is Iets of Iemand die boven alle dingen staat

Generaal Eisenhower zei het ooit zo: “Op het slagveld heb ik nooit een ongelovige gezien!”

We schreeuwen het uit in nood en narigheid: “O God!” Of: “Jezus!”

Het andere is dat we ergens wel weten dat je mensen humaan moet behandelen

Niet meer en niet minder

En nu schrijft Paulus dat wij allemaal de kunst verstaan

Om die gedachten over God en mensen te verdringen

Maar: niemand kan alleen maar met zichzelf leven

Niemand kan blijvend tegen luchtledige ruimte

Niet zonder iemand of iets om je aan te verslingeren

Het verlangen naar liefde, hartsverbondenheid die blijft, zit diep in ons

Paulus zegt:  Kijk eens wat voor surrogaten mensen zich aanhalen!

Ze vervangen God  door een mens, een vogel, slang, kikker of koe

Hij citeert daarbij uit Psalm 106:

“Ze verruilen God de HEER voor een beeld van een rund dat gras eet”

Koeien, mensen, vogels en zo, dat zijn toch geen goden?

Waaraan of aan wie verslinger jij je met je ziel en zaligheid?