Aan Gods kant blijven!

‘Ook al redt Hij ons niet, majesteit, weet dat wij uw goden niet zullen vereren, en niet zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht!’  Daniël 3: 18

Koning Nebucadnezar geeft de vrienden van Daniël nog een kans.

In de eerste ronde weigerden ze om te knielen voor het beeld van de koning.

‘Maar het moet wél’ zegt hij, ‘en als jullie niet op je knieën gaan in aanbidding, dan gaan jullie linea recta de vuuroven in! Welke god zou jullie uit mijn hand kunnen bevrijden?’

De vrienden gaan geen discussie aan. Ze getuigen er alleen maar van dat hun God hen misschien wel, of ook niet uit de vuuroven zal redden. Maar ook in het ergste geval moet de koning weten dat ze God trouw blijven.

Blijkbaar is er voor hen iets, dat kostbaarder is dan het leven: aan Gods kant blijven!

Voor ons gaat het in deze tegenwoordige tijd niet om de martelaarsdood. Alhoewel, onderzoeksrapporten laten zien, dat haatincidenten tegen Joden en Christenen toenemen in Europa.

Het gaat altijd weer om een geloofsbesluit.

Ik wil mijn Heiland niet verspelen, ook al pakt dat nadelig uit voor mij.

Of is er in jouw leven niets belangrijker dan je lijf en leden en de hele entourage daarvan?

Opgenomen bij de Davids Toren in Jeruzalem ter ere van 10-jaar muziek van Joshua Aaron en 70 jaar onafhankelijkheid van Israël.

Vrije vertaling:

Ik en mijn huis zullen U dienen, Heer. We zullen onze handen opheffen in aanbidding. En niet buigen voor de goden van mensen. We aanbidden de God van Israël! U bent Heilig, heilig, niemand is aan U gelijk. Kies deze dag wie je dienen wilt. Maar ik en mijn huis zullen U dienen, Heer.