8 – OP DE WEBSITE STAAT: ‘WAT SEKSUALITEIT BETREFT, LEZEN WE IN DE BIJBEL BIJVOORBEELD HOE DIT EEN PLAATS KRIJGT BINNEN HET HUWELIJK TUSSEN MAN EN VROUW. WE LEZEN OOK DAT ANDERE VORMEN VAN SEKSUALITEIT EEN OVERTREDING VAN GODS WIL ZIJN. DAAR SLUITEN WE ONZE OREN DUS NIET VOOR. WE BLIJVEN LUISTEREN.’

BETEKENT DIT DAT MENSEN KUNNEN WORDEN GEACCEPTEERD ALS HOMOSEKSUEEL ZOLANG ZE ZICH NIET BEZIGHOUDEN MET HOMOSEKSUELE ACTIVITEITEN?

Onze aanwezigheid op het internet maakt duidelijk dat we openstaan voor ieder die contact met ons zoekt 1). Elke vraag die binnenkomt wordt serieus genomen. Dat houdt in dat we mensen accepteren zoals ze komen, met hun vraag. We willen er juist vanuit onze eigen ervaring zijn voor mensen met homoseksuele gevoelens, die zich wellicht identificeren als homoseksueel en zich bezighouden met homoseksuele activiteiten. In het boekje ‘Er moet LICHT komen!’ vind je verschillende levensverhalen van bestuurs- en teamleden en enkele contacten 2).

Het is onze ervaring, in ons persoonlijk leven en wat we horen van anderen, dat homoseksuelen niet altijd gelukkig blijken te zijn met hun oriëntatie, en die als ongewenst ervaren. Sommigen wijzen bijvoorbeeld schadelijke gebeurtenissen als seksueel misbruik in hun kinder- of tienertijd aan, die leidden tot hun homoseksuele oriëntatie. Christenen, joden, moslims en mensen met andere levensovertuigingen, kunnen aangeven ervan overtuigd te zijn dat homoseksueel gedrag verkeerd is. Wat maakt dat zij hun oriëntatie als ongewenst ervaren. Er zijn er ook die enthousiast meededen in de gayscene, maar aangeven daarin ontgoocheld te zijn. Daarbij spreek ik uit eigen ervaring. Er zijn er ook die de gezondheidsrisico’s van de homoseksuele levensstijl hebben onderschat en te maken kregen met ernstige ziekte van zichzelf of een partner.

Voor ons als Onderweg geldt dat we tot geloof zijn gekomen in Jezus. Dat heeft ons leven zo veranderd dat we Hem willen volgen. Niet dat onze oriëntatie daardoor ineens veranderde, hoewel dat wel voor kan komen. Maar met de geloofsverbondenheid met Jezus is er iets nieuws in ons leven gekomen. Dat we liever de term ‘homoseksuele oriëntatie, gevoelens of gerichtheid’, en niet ‘homoseksueel zijn’, gebruiken, maakte ik al eerder duidelijk. We zijn van mening dat onze identiteit niet in onze gevoelens ligt. En zien homoseksualiteit dan ook niet als onze identiteit. In antwoord 3 en 7 schreef ik daarover.

De vraag hoe we in contact staan en ‘mensen accepteren als homoseksueel’, zoals je schrijft, kan ik het beste beantwoorden door een paar voorbeelden te noemen.

Even geleden zocht een jongeman midden in de nacht contact via de mail. Hij is aan het surfen op het net, op zoek naar vertier en stopt naaktfoto’s van zichzelf  in de bijlage en schrijft onverbloemd over zijn homoseksuele activiteiten. Na een paar mailtjes waarin we onze grenzen aangeven wat de foto’s en het beschrijven van zijn activiteiten betreft, wordt hij opener over zichzelf en zijn momenten van pijn en strijd en spijt. Hij deelt over grof misbruik in zijn kindertijd en de patronen die daardoor in zijn leven zijn ontstaan. Hij zit vast in gedrag met grote gezondheidsrisico’s, waar hij – per moment – los van zou willen komen. En ja, hij geeft aan een actief lid te zijn van een evangelische gemeente. Als we na een paar maanden heen en weer mailen, vragen naar zijn woonplaats om eens af te spreken, laat hij niet meer van zich horen.

In een andere situatie mailen we met iemand over onderwerpen als hoe diepgaand en vroeg je karakter alsook je seksuele ontwikkeling worden gevormd. En dat die niet zomaar na je wedergeboorte (dat wil zeggen het tot geloof komen in Jezus en door Hem gedoopt worden met Zijn Geest) veranderen. We komen op thema’s als eenzaamheid en het homohuwelijk. We staan erbij stil. Argumenten en belevingen gaan over en weer. Geleidelijk aan blijft het contact  rond dat laatste thema cirkelen en wordt duidelijk dat we gescheiden wegen gaan. Na enige tijd stellen wij voor een punt te zetten achter ons mailcontact. Dat wordt gerespecteerd.

Een andere jongeman schrijft over ‘plaatjes’, en dat hij die niet oké vindt. Maar verder contact komt er niet.

Als iemand contact zoekt, dan is het zaak duidelijk te krijgen wat hij of zij precies zoekt en van ons verwacht. In antwoord 5 schreef ik daar ook over. Onze visie en doelstelling zijn helder. Je vindt ze op onze site: ‘Het bemoedigen van mensen met homoseksuele gevoelens die Jezus willen volgen.’ Waarbij het duidelijk is dat dat laatste inhoudt geen homoseksuele relatie aangaan. Overtuigd als we zijn van de juistheid van de weg die God wijst. De weg die uitkomt in Zijn Koninkrijk.

Daarover kun je van gedachten wisselen en het gesprek aangaan. Maar als iemand aangeeft dat anders te zien en daarvoor te kiezen, dan is hij of zij elders beter op zijn of haar plek. Je zou het zo kunnen zeggen, met een beeld: wij hebben een appelwinkel. Dat maakt dat je, bijvoorbeeld voor haring met uitjes, elders moet zijn.

Onderweg wil een luisterend oor en een veilige plek bieden, waar vragen gesteld kunnen worden over homoseksualiteit en mensen hun persoonlijke verhaal kunnen vertellen. We weten uit ervaring hoe belangrijk dat is. De Bijbel is daarbij voor ons maatstaf en norm voor ons denken en doen. Voor ons is de belangrijkste vraag bij alle dingen in dit leven: wat zegt God hierover.  

Bertien

Noten:

  1. www.onderweg.nu
  2. ‘Er moet LICHT komen! Getuigenissen over homoseksualiteit en Jezus volgen’. Onderweg.nu 2022. ISBN 9789090362595.

Dit is de laatste vraag uit een serie van acht die een journaliste voor een studentenblad in het noorden van het land me voorlegt naar aanleiding van het onlangs uitgebrachte advies van de Raad van State om de zogenaamde conversietherapie niet te verbieden. Zij werkt aan een tekst hierover en wil met het oog daarop het gesprek aangaan met mensen die voor en tegen dat advies zijn. Zo sprak zij met mensen die organisaties als Onderweg.nu het liefst zien verdwijnen. Zij wil ons de gelegenheid geven ons uit te spreken. Met het oog daarop mailt zij acht vragen, die ik één voor één beantwoord in de vorm van een artikel. De eerste zeven artikelen vind je onder de volgende links:

1- HOE REAGEERT U OP GROEPEN DIE ORGANISATIES ZOALS DE UWE WILLEN VERBIEDEN? – Onderweg.nu

2 https://www.onderweg.nu/hoe-en-wanneer-bent-u-bij-onderweg-betrokken-geraakt/

3 https://www.onderweg.nu/op-de-website-van-onderweg-wordt-homoseksualiteit-een-gevoel-genoemd-gelooft-u-dat-dit-iets-is-dat-kan-worden-veranderd-hoe-definieert-u-seksualiteit/

4 https://www.onderweg.nu/4-wat-voor-ondersteuning-biedt-onderweg-nu-aan-mensen-die-mee-willen-doen-en-wat-voor-activiteiten-zijn-er/

5 https://www.onderweg.nu/5-hoe-vindt-u-dat-onderweg-helpt/

6 https://www.onderweg.nu/6-u-schreef-in-het-eerste-artikel-dat-mensen-die-organisaties-als-onderweg-willen-verbieden-dat-doen-omdat-ze-diep-gekwetst-zijn-wat-bedoelt-u-precies-met-gekwetst/

7 https://www.onderweg.nu/7-een-van-mijn-geinterviewden-vertelde-dat-wat-organisaties-als-onderweg-doen-conversietherapie-is-hoe-reageert-u-hierop/