7 Mythen over ongehuwd zijn – Sam Allberry

De Engelse pastor Sam Allberry schreef een boek over ongehuwd zijn. Een leerzaam boek voor pastores, alleenstaanden en gehuwden. Vooral ook leerzaam wat betreft de omgang met alleenstaanden. Onder de link vind je de podcast met als titel ‘is singleness superior to marriage?’ (‘Is ongehuwd zijn beter dan gehuwd zijn?’)

https://www.crossway.org/articles/podcast-is-singleness-superior-to-marriage-sam-allberry/

Sam schrijft als theoloog, maar ook vanuit zijn persoonlijke relatie met Jezus Christus. Sam is zelf vrijgezel en heeft daarin zijn weg gevonden. Hij is open over zijn moeilijkheden daarbij. Hij trekt het ongehuwd zijn uit de probleemsfeer, en schrijft: ‘Het huwelijk is een Godsgeschenk. En net zo is het celibataire leven dat.’

Wat is dan Gods bedoeling met dat geschenk? Sam werkt Bijbelse lijnen uit over alleen zijn, met name aan de hand van het leven en uitspraken van de ongehuwde Jezus en Paulus. Hij bespreekt 7 mythen over ongehuwd zijn: 1. ongehuwd zijn is loodzwaar; 2. het vereist een speciale roeping; 3. het is een blokkade voor intimiteit; 4. het betekent dat je nooit een gezin hebt; 5. het is een hinderpaal in het dienen van God; 6. het past niet bij Gods bedoeling met seksualiteit; 7. ongehuwd zijn is makkelijk. In zijn slothoofdstuk roept Sam op om seksuele zonden te vermijden.

Er zijn er die Sam te optimistisch vinden over het alleen zijn. Hij heeft zelf veel vrienden. ‘Dan is het gemakkelijk praten over de gave van het alleen zijn,’ schrijft iemand, ‘maar wat moet je als alleenstaande zonder vrienden?’ Voor mensen die niet zo slim en sociaal vaardig zijn, of alle goede contacten kwijtraakten door echtscheiding of verlieservaringen, kan het alleen zijn een kruis worden waaronder ze dreigen te bezwijken. Daar heb je een punt! Mag dit boek ons aansporen om oog te hebben voor elkaar. 

7 Myths about Singleness, door Sam Allberry, uitgave 28 februari 2019 door Crossway Books, Wheaton Illinois, U.S.A. ISBN 1433561522