5- HOE VINDT U DAT ONDERWEG HELPT?

Bij deze vraag denk ik allereerst aan het warme bad dat ik zelf ervaren heb toen ik Onderweg.nu leerde kennen. De openheid, herkenning, begrip en verbondenheid door het geloof in Jezus Christus is hartverwarmend. Zo ervaar ik het nog steeds, ook nu ik deel mag uitmaken van het bestuur. Bij Onderweg.nu vind ik wat ik in onze samenleving, alsook in verschillende kerken, steeds meer mis, namelijk oog, begrip en ruimte voor mensen met homoseksuele gevoelens die willen leven in het licht van Gods Woord, de Bijbel. Dat willen wij naar voren brengen als stichting. Een belangrijke vraag in onze tijd is hoe wij hier in Nederland met elkaar willen leven. In een democratisch landje als het onze moet toch ruimte zijn om mensen vanuit een gezamenlijke geloofsovertuiging de hand toe te steken en te helpen op grond van vragen waar ze mee komen!  

Zoals Onderweg.nu mij de helpende hand toestak, mag ik dat nu namens de stichting en samen met anderen ook doen. Literatuurtips op onze site bijvoorbeeld hielpen mij in gesprek met de bezorgde vader, waarover ik schreef in mijn eerste artikel. Informatie over boeken met goed gefundeerde kennis, inzicht en ervaringen wordt gewaardeerd. Mensen lezen nog altijd graag een goed boek. Zo kwam ik via Onderweg.nu het boek ‘Craving for love’ van Briar Whitehead tegen. Zij schrijft over thema’s als tekorten aan genderbevestiging en emotionele pijn, opgedaan in de kindertijd en jeugdjaren. Van dat boek heb ik veel geleerd. Een ander boek dat ik ontdekte via Onderweg.nu en dat ik – op verzoek – onlangs nog tipte aan iemand die vroeg om een goede Bijbels gefundeerde studie, is ‘Wat de Bijbel werkelijk leert over homoseksualiteit’ van Kevin DeYoung, die zich richt tot sceptici, zoekers, zelfverzekerden en twijfelaars, aldus de achterflap.

Mensen reageren op de meditaties, blogs en persoonlijke verhalen op onze site. Zo schrijft een vrouw: ‘Dank voor de bemoedigende woorden! Dapper dat jullie je je zo verwoorden. Dank God voor jullie geluid in onze post-christelijke samenleving!’ En een man: ‘Mooi gedaan! Helder, krachtig en bemoedigend voor wie Jezus wil volgen! We bidden voor jullie.’ Of naar aanleiding van een publicatie: ‘Goed en fijn dat jullie zo duidelijk zijn! Dat helpt mij!’

Alle binnenkomende vragen nemen we serieus. Zo ook de vraag van een vrouw die aangeeft haar predikant te willen spreken. Maar ze durft niet. Ze geniet van zijn preken en is het eens met zijn onderwijs, maar ze ervaart hem als ‘snoeihard’. Graag zou ze wat meer begrip bij hem vinden. We hebben een telefonisch gesprek met haar gehad en daarin voornamelijk geluisterd naar wat zij aan de orde wilde stellen en hoe ze dat zou willen doen. Na enige tijd komt er een appje: ‘open en goed gesprek gehad! Dank voor jullie luisterende oor en steun.’

Een andere vraag komt van een moeder die het adres zoekt van een bepaalde gemeente. Zij geeft aan in nood te zijn en geeft tegelijk haar 06-nummer er maar bij. Als een van ons haar belt, vertelt ze over de spanning in haar gezin vanwege het gedrag van haar zoon en de reactie van vader daarop. Daarom is ze op zoek naar pastorale hulp. Als we haar de gegevens over die bepaalde gemeente kunnen geven, dan is ze daar blij mee.

Een jongeman mailt dat hij worstelt met homoseksuele gevoelens en of wij mensen daarvan genezen. We danken hem voor zijn openheid en vertrouwen. En geven aan dat gevoelens niet zomaar één, twee, drie kunnen veranderen. Alsook dat we eerder van verandering dan van genezing spreken. Maar de jongeman laat niet meer van zich horen. 

Het kan gebeuren dat iemand vraagt om een maatjescontact. Bijvoorbeeld een vrouw die aangeeft ‘contact te zoeken met mensen die net als zij geen relatie willen aangaan met iemand van hetzelfde geslacht, maar met hun gevoelens om willen gaan zoals God dat aangeeft in de Bijbel’, zoals ze schrijft. Bij het mailen daarover komen ook andere thema’s naar boven, zoals misbruik in haar jeugd. Zij geeft in een later mailtje aan blij te zijn met onze kennis en ervaring op psychisch en godsdienstig vlak, juist ook wat het ervaren van homoseksuele gevoelens betreft: ‘Jullie ervaringen en de levensverhalen op de site zijn herkenbaar en helpen me daardoor’.  Zij geeft aan veel therapie te hebben gehad en het nu fijn te vinden om op deze manier geholpen te worden. En is blij met de steun die we geven door een luisterend oor te bieden en haar te bemoedigen in haar geloof en de contacten die ze heeft.  

Een andere vrouw vraagt om een ondersteunend maatjescontact terwijl zij een hulpverleningstrajekt doorloopt bij een traumatherapeut. Het kunnen delen van haar gevoelens voor vrouwen doet haar goed.

Een moeder benadert ons met een pastorale vraag: ‘De sfeer in huis is om te snijden,  vanwege de verliefdheid van mijn dochter op een vriendin, en de reactie van mijn man daarop.’ Ook de dochter wil graag praten en geeft door de telefoon aan dat het contact met haar vader niet loopt en dat ze eigenlijk geen enkele man of jongen in haar omgeving wat vindt: ‘Zoals mijn moeder, trouwen, dat ga ik niet doen. Dan wil ik liever een meisje.’ Vader is woedend. Na wat gesprekken waarin stoom afgeblazen kan worden, komen de onderliggende moeiten naar boven, zoals zijn moeite om te communiceren. Er wordt contact gelegd met de huisarts om daar verder aandacht aan te besteden. De verliefdheid van de dochter ging over. Bij haar komen depressieve klachten en een hoog streefniveau naar voren. Ook zij wil graag verder gesprek hierover in een professionele setting. Als Onderweg.nu hebben we af en toe contact over hoe het gaat. 

Op verzoek helpen we vanuit Onderweg.nu bij het vinden van passende hulp. Dat kan inhouden dat we mensen stimuleren openheid te geven bij de huisarts, zoals in bovengenoemde situatie. Of dat we de gegevens opzoeken waar mensen om vragen en blijkbaar zelf geen zicht op hebben, zoals in de situatie van de moeder die een bepaalde gemeente zocht. 

Als we vanuit Onderweg.nu op verzoek een avond vullen rond het thema homoseksualiteit, dan is ons doel daarbij vooral te komen tot een open gesprek. Dat we dat doel bereiken blijkt uit wat Tim schrijft in zijn getuigenis in het boekje ‘Er moet LICHT komen! Getuigenissen over homoseksualiteit en Jezus volgen’: ‘Ik had mijn vrouw wel verteld over die ene vriend, maar daarna kwam het thema homoseksualiteit niet meer ter sprake. Totdat we een avond hadden in de gemeente over seksualiteit, met mensen van Onderweg.nu. De open sfeer en de gesprekken zorgden ervoor dat ik weer met mijn vrouw heb kunnen delen wat ik soms ervaar in contact met mannen. Het is voor mezelf duidelijk dat ik behoefte heb aan genegenheid en bevestiging van mannen’ 1).

Op verzoek kan er ook naar een supportmogelijkheid worden gezocht. Mijn persoonlijke ervaring is dat open kunnen zijn in een kleine groep mensen waarmee je je geestelijk verwant voelt, fijn en kostbaar is. Vandaar dat we als Onderweg.nu vooral inzetten op ontmoetingen en gesprek in kleine groepen. Daar kan je als christen iets ervaren van wat de Bijbel noemt het ‘broeders en zusters zijn in en door het geloof in Jezus Christus’. Dat bemoedigt mij altijd weer en daar word ik blij van. Dat hoor ik ook van anderen.

Bertien

Noot:

  1. Er moet LICHT komen! Getuigenissen over homoseksualiteit en Jezus volgen. Onderweg.nu 2022. ISBN 9789090362595

Dit is de vijfde vraag uit een serie van acht die een journaliste voor een studentenblad in het noorden van het land me voorlegt naar aanleiding van het onlangs uitgebrachte advies van de Raad van State om de zogenaamde conversietherapie niet te verbieden. Zij werkt aan een tekst hierover en wil met het oog daarop het gesprek aangaan met mensen die voor en tegen dat advies zijn. Zo sprak zij met mensen die organisaties als Onderweg.nu het liefst zien verdwijnen. Zij wil ons de gelegenheid geven ons uit te spreken. Met het oog daarop mailt zij acht vragen, die ik één voor één beantwoord in de vorm van een artikel. De eerste vier artikelen vind je onder de volgende links:

1 https://www.onderweg.nu/hoe-reageert-u-op-groepen-die-organisaties-zoals-de-uwe-willen-verbieden/

2 https://www.onderweg.nu/hoe-en-wanneer-bent-u-bij-onderweg-betrokken-geraakt/

3 https://www.onderweg.nu/op-de-website-van-onderweg-wordt-homoseksualiteit-een-gevoel-genoemd-gelooft-u-dat-dit-iets-is-dat-kan-worden-veranderd-hoe-definieert-u-seksualiteit/

4 https://www.onderweg.nu/4-wat-voor-ondersteuning-biedt-onderweg-nu-aan-mensen-die-mee-willen-doen-en-wat-voor-activiteiten-zijn-er/