40 Jaar Different

Different bestaat 40 jaar. Dat viert Different in februari met een ontmoetingsdag. Het thema van de bijeenkomst is Openbaring 3 vers 8b: ‘… gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.’ Er komen verschillende sprekers aan het woord, waaronder Alychet van der Hooning. Zij zal spreken over ‘Leven op het scherpst van de snede; balanceren tussen wet en genade; waarheid en liefde; kerk en samenleving.’ JwK.