4- WAT VOOR ONDERSTEUNING BIEDT ONDERWEG.NU AAN MENSEN DIE MEE WILLEN DOEN EN WAT VOOR ACTIVITEITEN ZIJN ER?  

Onderweg.nu heeft als doelstelling het ‘Bemoedigen van mensen met homoseksuele gevoelens die Jezus willen volgen.’ Je vindt ons logo op deze site.

Onze doelgroep zijn christenen die te maken hebben met homoseksuele gevoelens, of daarmee te maken hebben gehad en een verandering in seksuele gerichtheid doormaakten, en ervoor kiezen in onthouding te leven. Al dan niet na een tijd van homoseksuele praxis. Daarbij zijn we ons ervan bewust dat ouders wat dit betreft een heel eigen plaats innemen. We willen er ook voor hen zijn. Net als voor pastores, dominees, hulpverleners en anderen die betrokken zijn bij medegelovigen met homoseksuele gevoelens

Onze doelstelling werken we uit in verschillende activiteiten, zoals het onderhouden van een interactieve website met meditaties, blogs en aandacht voor actuele, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen wat ons thema betreft. Het is een website van en voor mensen met homoseksuele gevoelens die willen luisteren naar Gods Woord en Zijn wil in hun leven. Ook enkele anderen die betrokken zijn bij de doelgroep, leveren hieraan een bijdrage. Alle binnenkomende vragen nemen we uiteraard serieus. Alle contacten vinden plaats op vrijwillige basis.

Onderweg.nu wil een luisterend oor en een veilige plek bieden, waar vragen gesteld kunnen worden over homoseksualiteit en mensen hun persoonlijke verhaal kunnen vertellen. We weten uit ervaring hoe belangrijk dat is en bieden mensen die dat willen een maatjes-contact aan. Een maatje is iemand die Jezus van harte liefheeft en volgt en als ervaringsdeskundige beschikbaar is als klankbord om ervaringen mee te delen, bij wie je herkenning kunt vinden, alsook de ervaring op kunt doen er niet alleen voor te staan.

Op verzoek kan naar een support- of coachingsmogelijkheid worden gezocht. We bieden geen professionele hulpverleningstrajekten aan; ‘homogenezingstherapie’ is dus niet aan de orde. Wel helpen we, op verzoek, bij het vinden van passende hulp als dat nodig mocht zijn. Ook kan er in overleg een moment van voorlichting, bemoediging en toerusting worden gefaciliteerd. Bijvoorbeeld in een kerkelijke gemeente. Bij al onze aktiviteiten is ons gebed, zoals Jezus leert in het Onze Vader: ‘Uw wil geschiede!’

Bertien

Dit is de vierde vraag uit een serie van acht die een journaliste voor een studentenblad in het noorden van het land me voorlegt naar aanleiding van het onlangs uitgebrachte advies van de Raad van State om de zogenaamde conversietherapie niet te verbieden. Zij werkt aan een tekst hierover en wil met het oog daarop het gesprek aangaan met mensen die voor en tegen dat advies zijn. Zo sprak zij met mensen die organisaties als Onderweg.nu het liefst zien verdwijnen. Zij wil ons de gelegenheid geven ons uit te spreken. Met het oog daarop mailt zij acht vragen, die ik één voor één beantwoord in de vorm van een artikel. De eerste drie artikelen vind je onder de volgende links:

  1. https://www.onderweg.nu/hoe-reageert-u-op-groepen-die-organisaties-zoals-de-uwe-willen-verbieden/
  2. https://www.onderweg.nu/hoe-en-wanneer-bent-u-bij-onderweg-betrokken-geraakt/
  3. https://www.onderweg.nu/op-de-website-van-onderweg-wordt-homoseksualiteit-een-gevoel-genoemd-gelooft-u-dat-dit-iets-is-dat-kan-worden-veranderd-hoe-definieert-u-seksualiteit/