VOLWAARDIG SINGLE ZIJN

  • juli 2019
  • Posted By Hilda
  • 1 Comments
‘We moeten leren om eer en waardigheid toe te kennen aan het celibaat, aan het celibataire leven en dit bevestigen. Dat is nodig, willen we pastorale hulp bieden aan homoseksuele en lesbische gelovigen in onze kerken. We moeten opnieuw ontdekken wat de bijbels-theologische gronden zijn voor het celibaat. Het N.T. erkent en moedigt het zelfs