17e Pinksterdag 2018

Nieuws in de periode na Pinksteren en voor Loofhutten.

Deze tijd beslaat lente en zomer, wat een tijd in de natuur met prachtige en bijzondere ontwikkelingen, ieder jaar weer. De mei maand is toch wel indrukwekkend te noemen en met het ouder worden, kom ik daarvan steeds meer onder de indruk. Dit jaar vanwege de spechten bij ons in het bos. Vrijwel alle spechten soorten zijn hier in ’t Harde te vinden. De ouders die een fenomenaal nest in een eik of beuk of berk hebben uitgehold / uitgehakt. En als de jonge geboren is, uitermate druk zijn en zorgvuldig in het zorgen voor hun jong. Dit jaar alleen de grote en kleine bonte specht waargenomen, niet de groene en de zwarte, die hier wel gezien zijn, maar nog niet door mij in combinatie met een nest. Schitterend om deze prachtige vogels aan het leven te zien, een voorrecht.

Hemelvaart en Pinksteren en dan op weg naar Loofhutten, toch weer ieder jaar een indrukwekkend ‘onderweg’ zijn. Mooi om met de herdenking en vernieuwing van de Heilige Geest in ons betrokken en verbonden en gesterkt en toegerust te worden.

De web site functioneert weer langzamerhand naar behoren. Er is een periode van enkele maanden geweest dat we van provider gewisseld zijn en dat heeft er voor gezorgd, dat een periode mail ons niet bereikt heeft. Dat is nu weer verholpen. Doch heb je dat gemerkt, probeer het a.u.b. opnieuw nu het in orde is. Langzamerhand, komen er weer enige reacties binnen, dat werkt bemoedigend naar twee kanten, gehoord en gezien worden!

Binnenkort komt er een aangepast AVG / Privacy informatie paper, te zien bij de betreffende button. De buttons twitter en fb zijn geplaatst. Het twitter account functioneert nu weer. Doch het FB account laat nog even op zich wachten, doch dat gaat ook goed komen.

Verder gaan twee van ons naar Londen medio juni, naar de conferentie met Tim Keller. Georganiseerd door True Freedom Trust en Living Out Org in GB. E.e.a is te zien op ons twitter account. Daarvan volgt t.z.t. een verslag. In september brengen wij met een aantal bestuursleden een bezoek aan Different Belgie. Mooi om dit zo te kunnen plannen. Stap voor Stap Onderweg Zijn. Voor een ieder!

Jesus the CornerStone / Shalom / Jan